αγωνιστικά

αναψυχής

 ---------------------

Υποδοχή

Κεντρική

Σκάφη άρθρα

Φωτό

Συνδέσεις

Επικοινωνία

---------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
AE - NAO
αεί - νάω
   
 
 
αεί  =
πάντα
νάω  =
ρέω
 
αεί  =
toujours
νάω  =
couler
 
αεί  =
always
νάω  =
to run,  to flow