αγωνιστικά

αναψυχής

 ---------------------

Υποδοχή

Κεντρική

Σκάφη άρθρα

Φωτό

Συνδέσεις

Επικοινωνία

-----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                
                                              ενισχύσεις καρίνας, μαόνι
7                   
                                                          τα πρώτα "βήματα " 

Μεταμόρφωση

στα μέτρα

του ΜΙΝΙ-ΤΡΑΝΖΑΤ.

 

Το χρώμα άλλαξε,

καθώς και το ολικό

μήκος.

Από 7,50 μ στα 6,50μ

 

Στον αγώνα δεν

 επιτρέπονται

σκάφη άνω των

6,50 μ