αγωνιστικά

αναψυχής

 ---------------------

Υποδοχή

Κεντρική

Σκάφη άρθρα

Φωτό

Συνδέσεις

Επικοινωνία

-----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                          

Η δομή της γάστρας έτοιμη να δεχθεί το 1ο στρώμα

         

       εγκάρσια ενίσχυση, μαόνι

                         

                                           εγκάρσια ενίσχυση, μαόνι
ê-Å3
 


                                  

                   αρχή τοποθέτησης 1ου στρώματος κέδρου, 4 χιλ. πάχους


 


           
                         μετρήσεις υγρασίας με το υγρόμετρο στο εσωτερικό του ξύλου 


                         
                                       το 1ο στρώμα κέδρου έφθασε ως την πλώρη