αγωνιστικά

αναψυχής

 ---------------------

Υποδοχή

Κεντρική

Σκάφη άρθρα

Φωτό

Συνδέσεις

Επικοινωνία

---------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           
                                                      Αέναο 49αρι


 Μία προσπάθεια βελτίωσης των ταχυτήτων του τόσο πετυχημένου ολυμπιακού σκάφους